Publisert 23.05.2022

Husholdninger byttet kraftleverandør 168 000 ganger i løpet av første kvartal 2022

Nesten halvparten av leverandørbyttene, 45 prosent, ble gjort i januar. Da det ble gjennomført 76 000 leverandørbytter av husholdningskunder. det er fortsatt lavere enn de rekordmange byttene i desember 2021. Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) utvider rapporteringen av tallene over leverandørbytter i sluttbrukerstatistikken og viser nå leverandørskifter per prisområde.

- I første kvartal 2022 ble 48 prosent av bytter gjort av husholdninger i gjennomført i Øst-Norge, sier seksjonsleder Torfinn Jonassen.

Sammenlignet med forrige kvartal, byttet husholdningskunder kraftleverandør 26 prosent færre ganger, eller 58 000 bytter. Sammenlignet med første kvartal 2021, var det en svak nedgang i antall bytter gjort av husholdninger med 6 prosent, og med første kvartal 2020 en økning på 12 prosent.

Lavest registrerte antall husholdningskunder på leveringsplikt siden 2019.

Det var 52 800 husholdningskunder som mottok leveringspliktig kraftleveranse fra nettselskapet i utgangen av første kvartal 2022. Kundene utgjør 1,9 prosent av alle husholdningskunder. Dette er det laveste antallet husholdningskunder registrert på ordningen siden Elhubs oppstart i 2019.

Siden mars 2019 er dette en nedgang på 20 000 husholdningskunder, eller 28 prosent. Vi anser nedgangen i antall kunder på leveringsplikt som en positiv utvikling, da ordningen er ment som en løsning for kunder som ikke har valgt seg en kraftleverandør.

Nesten 33 000 husholdningskunder, eller 62 prosent av alle kunder på ordningen, har mottatt leveringspliktig kraftleveranse i mer enn 6 måneder. Siden ordningen er ment som en midlertidig løsning for kunder, er det ikke positivt at majoriteten av kunder på ordningen forblir over lang tid. Det er likevel en nedgang i kunder som forblir på leveringsplikt over seks måneder. Siden 2019 er det 21 000 færre kunder som har vært på ordningen over lang tid, en nedgang på 39 prosent.

Størst nedgang i markedsandelen til den dominerende aktøren i Øst-Norge.

Statistikken viser en svakt nedadgående trend for den dominerende kraftleverandøren innenfor hvert nettområde. Denne trenden fortsetter gjennom første kvartal 2022. Fra mars 2019 er markedsandelen til den dominerende aktøren innenfor hvert nettområde redusert med 6,1 prosentpoeng, fra 71 til 64,9 prosent.

Nedgangen siden 2019 er størst i Øst-Norge, med 8 prosentpoeng. Og nedgangen er minst i Nord-Norge med 3,3, prosentpoeng.

Kontaktpersoner

Oda Kristine Bratlie, førstekonsulent
e-post: odb@nve.no

Torfinn Stulen Jonassen, seksjonssjef
e-post: tjo@nve.no

Fakta: Hvordan vi beregner markedsandeler i sluttbrukermarkedet for strøm

Sluttbrukermarkedet for strøm består av om lag 150 aktive kraftleverandører. Markedsandeler sier noe om hvor stor andel disse kraftleverandørene har av antall kunder og mengde omsatt strøm i markedet. RME beregner nasjonalt gjennomsnitt av markedsandelene ved å se på de største aktørene innenfor hvert enkelt nettområde i Norge. De gjennomsnittlige markedsandelene i nettområdene publiseres også etter prisområde, for å belyse geografiske forskjeller.

Markedsandelene i nettområdene beregnes som et uvektet gjennomsnitt. Det vil si at den største aktøren i et nettområde med få målepunkt teller like mye som den største aktøren i et nettområde med mange målepunkt.

RME navngir ikke selskaper i markedsandelstatistikken, da vi anser dette som konkurransesensitiv informasjon.

Fakta: Strømkunder på leveringsplikt

Nettselskapet har plikt til å levere strøm til kunder som ikke har strømleverandør. Dette kan skje ved flytting, dersom en strømleverandør går konkurs eller når kunden ikke betaler strømregningen. Prisen for kunder på leveringsplikt er regulert de første seks ukene. Etter de seks første ukene skal nettselskapet sette en høyere pris for at kundene skal ha insentiv til å velge strømleverandør. Her kan du lese mer om ordningen med leveringsplikt.