Publisert 28.06.2019 , sist oppdatert 18.09.2020

Høring - forskriftsbestemmelser om selskapsmessig og funksjonelt skille, samt merkevare og kommunikasjon

NVE sender forslag til forskriftsbestemmelser om selskapsmessig og funksjonelt skille, og en ny bestemmelse om markedsføring og kommunikasjon, på høring.

Olje- og energidepartementet har bedt NVE utforme nye forskriftsbestemmelser om selskapsmessig og funksjonelt skille, som utfyller lovbestemmelsene som skal tre i kraft 1. januar 2021.

- Nå er forslagene til nye forskriftsbestemmelser ute på høring. Dette vet vi at aktørene i bransjen har ventet på, og vi håper på mange gode innspill, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

Formålet med kravene til selskapsmessig og funksjonelt skille er å redusere risiko for kryssubsidiering mellom monopolvirksomheten og konkurranseutsatt virksomhet, og å styrke nettselskapenes nøytralitet.

For å sikre at nettselskap opptrer nøytralt i sin markedsføring og kommunikasjon, foreslår vi også en ny bestemmelse som stiller krav til differensiert merkevare mellom nettselskapet og de andre foretakene i konsernet nettselskapet er en del av. Vi foreslår også at nettselskapets merkevare skal skille seg fra merkevaren til alle kraftleverandører.

- Nettvirksomhet er et naturlig monopol, og nettselskapenes kunder kan ikke selv velge nettselskap. Det er derfor et særskilt behov for å beskytte kundene, slik at de ikke betaler mer enn nødvendig for nettjenester, avslutter Kjetil Lund.

Les mer om høringen her

 

Frist for å komme med innspill er 15. oktober 2019.

Innspill kan sendes til NVE per e-post til nve@nve.no. Svaret merkes med referansenummer 201842903.

Kontaktpersoner:

Seksjonssjef Guro Grøtterud, e-post ggro@nve.no, tlf. 45632677
Seniorrådgiver Runa Haave Andersson, e-post rha@nve.no, tlf. 22959838
Seniorrådgiver Lars Varden, e-post lav@nve.no, tlf. 22959886

Mer informasjon

Hva er selskapsmessig skille?
Selskapsmessig skille innebærer at nettselskapene skal skilles ut i egne selskaper (selvstendige rettssubjekter) som ikke driver med annen virksomhet. Videre stilles det krav til at nettselskap ikke kan eie enheter som driver med annen virksomhet. Med annen virksomhet menes all virksomhet som ikke er nettvirksomhet. Nettselskap kan ikke eies av enheter som driver med produksjon eller omsetning av elektrisk energi og fjernvarme. Dette betyr som regel at nettselskapet enten må være et frittstående selskap, eller inngå som en selvstendig enhet i et konsern.


Hva er funksjonelt skille?
Funksjonelt skille innebærer at nettselskapet skal driftes uavhengig av annen virksomhet. Dette betyr blant annet at personer i ledelsen i nettselskapene ikke kan delta i ledelsen i andre selskap i konsernet som driver annen virksomhet. Morselskap eller kontrollerende eier av nettselskapet kan ha overordnet styring over de økonomiske rammene til nettforetaket, men kan ellers ikke gi instrukser i den daglige driften av nettselskapet eller om utbygging og oppgradering av nettet.

Les mer om selskapsmessig og funksjonelt skille her.