NVE sender forslag til forskriftsbestemmelser om selskapsmessig og funksjonelt skille, og en ny bestemmelse om markedsføring og kommunikasjon, på høring.

Olje- og energidepartementet har bedt NVE utforme nye forskriftsbestemmelser om selskapsmessig og funksjonelt skille, som utfyller lovbestemmelsene som skal tre i kraft 1. januar 2021.

- Nå er forslagene til nye forskriftsbestemmelser ute på høring. Dette vet vi at aktørene i bransjen har ventet på, og vi håper på mange gode innspill, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

Formålet med kravene til selskapsmessig og funksjonelt skille er å redusere risiko for kryssubsidiering mellom monopolvirksomheten og konkurranseutsatt virksomhet, og å styrke nettselskapenes nøytralitet.

For å sikre at nettselskap opptrer nøytralt i sin markedsføring og kommunikasjon, foreslår vi også en ny bestemmelse som stiller krav til differensiert merkevare mellom nettselskapet og de andre foretakene i konsernet nettselskapet er en del av. Vi foreslår også at nettselskapets merkevare skal skille seg fra merkevaren til alle kraftleverandører.

- Nettvirksomhet er et naturlig monopol, og nettselskapenes kunder kan ikke selv velge nettselskap. Det er derfor et særskilt behov for å beskytte kundene, slik at de ikke betaler mer enn nødvendig for nettjenester, avslutter Kjetil Lund.

Les mer om høringen her

 

Frist for å komme med innspill er 15. oktober 2019.

Innspill kan sendes til NVE per e-post til nve@nve.no. Svaret merkes med referansenummer 201842903.