Publisert 08.04.2022

Høring – Forslag til endringer i prisopplysningsforskriften og forskrift om kraftomsetning og nettjenester

Faktura. Foto: Nikolai Grønland, RME

Sommeren 2021 la Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) frem åtte tiltak som skal rydde opp hos strømselskapene. Et av tiltakene var forskriftsendring i forskrift om kraftomsetning og nettjenester med krav til pålagt fakturainformasjon som priselementer, avtalenavn og avtalens lengde.

Olje- og energidepartementet og Barne- og familiedepartementet har sendt ut en høring om endringer i forskrift om kraftomsetning og nettjenester og prisopplysningsforskriften. Frist for å svare på høringen er 30. mai 2022.

For mer informasjon om høringen, se høringsside på Regjeringen.no