Publisert 14.02.2021 , sist oppdatert 16.02.2021

Beskjeden økning i nettleien fra 2020 til 2021

For en husholdning med et strømforbruk på 20 000 kWh/år, økte kostnadene til nettleie med 0,09 prosent fra januar 2020 til januar 2021. Det er Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) som bestemmer hvor store inntekter nettselskapene kan ha.

Ser vi bort fra avgiftene som legges på nettleien (el-avgift, Enova-avgift og merverdiavgift), ble nettleien redusert med 2,7 prosent.

- Basert på nettleiesatsene nettselskapene har rapportert inn til oss, har den vektede gjennomsnittlige nettleien for en husholdning med et strømforbruk på 20 000 kWh økt fra 54,65 øre/kWh per januar i fjor, til 54,70 øre/kWh i januar i år, forklarer direktør for RME, Ove Flataker.

Tar vi bort avgiftene, har den vektede gjennomsnittlige nettleien blitt redusert fra 29,37 øre/kWh til 28,59 øre/kWh. Årsaken til at det er forskjell mellom endringen i nettleien med og uten avgifter er at el-avgiften økte fra 16,13 øre/kWh til 16,69 øre/kWh (3,47 %) fra 1. januar 2021.

I RMEs nettleiestatistikk finner du oversikt over nettleien til de enkelte nettselskapene.

Hvordan fastsettes nettleien

RME bestemmer hvert år hvor store inntekter hvert nettselskap kan ha, dette kalles tillatt inntekt. Nettselskapene kan estimere sin tillatte inntekt i forkant av et år, og de bruker denne informasjonen til å fastsette nettleien for det kommende året. Den endelige grensen for hvor stor inntekt hvert nettselskap tillates, fastsettes derimot ikke av RME før etter at året er omme. Dermed kan det være en forskjell mellom nettselskapenes inntekter fra nettleien, og deres tillatte inntekt.

Nettleien kan variere fra år til år

Det er vanlig at det blir en forskjell mellom nettselskapenes tillatte inntekt og deres faktiske inntekt i et gitt år, både i positiv og negativ retning. Om differansen er positiv eller negativ vil altså variere over tid, og om differansen er positiv eller negativ i et bestemt år vil også variere nettselskapene imellom.

Ved utgangen av 2019 hadde nettselskapene samlet sett hatt høyere inntekt enn hva som var tillatt. Denne differansen må de betale tilbake til kundene sine gjennom lavere tariffer i kommende år. I tillegg viser det seg at inntektsrammen for 2020 blir lavere enn hva RME tidligere har varslet. Dette kan bety at noen nettselskaper har satt nettleien for 2020 litt for høyt. Hvis det er tilfellet, vil nettselskapet justere nettleien for kommende år, slik at det som er blitt hentet inn for mye blir tilbakeført kundene.

- At nettselskapene samlet sett har hatt en høyere inntekt enn det som var tillatt tidligere år, kan være en årsak til at nettleien uten avgifter nå går ned, sier Flataker.

Flataker understreker at RME følger med på de årlige differansene mellom nettselskapenes tillatte og faktiske inntekt, og passer på at de totale differansene blir styrt mot null over tid.  

Her kan du lese mer om nettselskapenes inntektsramme for 2020

 

Kontaktpersoner

Vilde Røv, førstekonsulent
Telefon: 22 95 91 95

Torfinn Jonassen, seksjonssjef
Mobil: 952 24 548