Publisert 17.02.2023 , sist oppdatert 19.02.2023

117,8 millioner kroner av Statnetts flaskehalsinntekter utbetales til nettselskaper i Trøndelag og på Nord-Vestlandet

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) foreslår at nettselskapene i prisområde NO3 skal få utbetalt flaskehalsinntekter fra Statnett tilsvarende 117,8 millioner kroner totalt.

- Utbetalingene kommer nettkundene til gode fordi de erstatter inntekter som nettselskapene ellers måtte ha hentet inn gjennom nettleien, sier seksjonsjef i RME, Roar Amundsveen.

Midlertidig ordning om fordeling av flaskehalsinntekter 

I november 2022 vedtok RME at nettselskapene i prisområdene NO1, NO2 og NO5 skulle få utbetalt flaskehalsinntekter fra Statnett for 2022. Vedtaket ble gjort for å bidra til at kunder i områder med høye kraftpriser ikke skulle få høyere nettleie som følge av høye nettapskostnader. 

På det tidspunktet lå det an til at kraftprisen i NO3 og NO4 ble lavere enn det som utløste utbetaling av flaskehalser. I ettertid ser vi at den faktiske kraftprisen for NO3 ble langt høyere, og nå foreslår RME at også selskapene i NO3 skal motta flaskehalsinntekter.   

RME sender nå et varsel om at vedtaket fra november vil gjøres om. Berørte parter har mulighet til å uttale seg frem til 10. mars.  

Se mer om ordningen og vedtaket fra november her: 5,9 milliarder av Statnetts flaskehalsinntekter utbetales til nettselskap i områder med høye kraftpriser - NVE 

RME sitt brev finner du her.

Kontakt

Seksjonssjef Roar Amundsveen
Tlf. 410 47 147

Fakta om flaskehalsinntekter

Flaskehalsinntekter oppstår på grunn av prisforskjeller mellom ulike prisområder, og de tilfaller Statnett. De aktuelle flaksehalsinntektene som kan videreføres til underliggende nettselskaper kommer fra prisforskjellene mellom prisområdene i Norge og mellomandsforbindelsen til Storbritannia.  

Historisk har slike flaskehalsinntektene redusert Statnett sin nettleie, og dermed kommet alle nettkunder til gode. I 2022 ble flaskehalsinntektene så høye at de overgikk Statnett sin tillatte inntekt for hele året, derfor ble det besluttet å utbetale disse til underliggende nettselskaper slik at de kommer nettkundene til gode raskere. Utbetalingen har ingen økonomiske konsekvenser for noen av nettselskapene, de videreføres rett til kundene i form av at de erstatter inntekter som nettselskapene ellers måtte ha hentet inn gjennom nettleien.