Publisert 07.12.2018 , sist oppdatert 31.10.2019

Seminar om rapportering i eRapp 30. eller 31. januar 2019

NVE ønsker å invitere til seminar om rapportering i eRapp. Bakgrunnen er vår erfaring fra tilsyn og kontroll med rapportering i eRapp. Det vil legges vekt på temaer vi har observert som utfordrende for nettselskapene.

Temaer
- Nettvirksomhet, nettjenester – avgrensninger
- Nettinntekter, lønn og pensjoner m.m.
- Felles driftskostnader og driftsmidler
- Konserntransaksjoner
- Regnskapsmessig behandling og rapportering i eRapp
- Fusjon, anleggsoverdragelser, kontinuitet, avstemming, segmentinformasjon, revisors kontrollhandling
- Investering, tilskudd, ajourhold registre m.m.

Deltakerne kan melde inn spesielle temaer som ønskes belyst på seminaret til tmn@nve.no.

Temaene vil bli drøftet, belyst med eksempler og hvordan verdier skal rapporteres i eRapp. Det legges opp til relativt få deltakere på seminaret for bedre diskusjon og drøftelse av egne og generelle problemstillinger. Endelig program vil blir oversendt før seminaret.

Målgruppe
Seminaret er rettet mot økonomi- og regnskapsmedarbeidere/-sjefer, controllere og personer som gjennomfører rapporteringen i eRapp for selskaper med nettvirksomhet.

Hvert seminar har plass til kun 25 deltakere. Plass for deltagelse gis etter rekkefølgen for påmelding. Det legges primært opp til én deltaker fra hvert selskap per seminar.

 

Påmelding gjøres ved å trykke her.

Frist torsdag 20. desember 2018

Seminarene er fulle, men meld deg på, så settes du på venteliste. Ved avmeldinger, rykker du opp og får evt ledig plass.