EUs byrå for samarbeid mellom nasjonale reguleringsmyndigheter på energiområdet, ACER, avholder nå høring av tre metoder utarbeidet iht. kommisjonsforordning (EU) 2017/2195 om fastsettelse av retningslinjer for balansering av elektrisk kraft (EB). 

De tre metodene det avholdes høring av er:

- Metode for prising av balanseenergi og utvekslingskapasitet
- Rammeverk for opprettelse av en europeisk plattform for utveksling av mFRR
- Rammeverk for opprettelse av en europeisk plattform for utveksling av aFRR

Mer informasjon om høringen finnes på ACER sine hjemmesider (på engelsk).

NVE oppfordrer berørte parter til å gi innspill. Fristen for uttalelser er 18. november 2019.


Kontaktperson: Seniorrådgiver Stian Henriksen, 22959208, sthe@nve.no