Publisert 06.11.2019

ACER avholder tre høringer om balansering av kraftsystemet

EUs byrå for samarbeid mellom nasjonale reguleringsmyndigheter på energiområdet, ACER, avholder nå høring av tre metoder utarbeidet iht. kommisjonsforordning (EU) 2017/2195 om fastsettelse av retningslinjer for balansering av elektrisk kraft (EB). 

De tre metodene det avholdes høring av er:

- Metode for prising av balanseenergi og utvekslingskapasitet
- Rammeverk for opprettelse av en europeisk plattform for utveksling av mFRR
- Rammeverk for opprettelse av en europeisk plattform for utveksling av aFRR

Mer informasjon om høringen finnes på ACER sine hjemmesider (på engelsk).

NVE oppfordrer berørte parter til å gi innspill. Fristen for uttalelser er 18. november 2019.


Kontaktperson: Seniorrådgiver Stian Henriksen, 22959208, sthe@nve.no