Publisert 24.10.2019 , sist oppdatert 31.10.2019

CEER har utarbeidet en reguleringsstrategi for energidigitalisering som kommer forbrukere til gode

NVE er aktivt involvert i CEERs 3D-strategi, hvor digitalisering er en av tre pilarer.

Denne artikkelen belyser måten å best utnytte digitalisering av energisektoren, med fokus på å gagne og beskytte forbrukere, øke produktiviteten i energisystemet, muliggjøre nye tjenester, samt introdusere nye plattformer og markedsplasser som omdanner sektoren.
Seks elementer skaper grunnlaget for CEERs bærekraftige reguleringsstrategi for energidigitalisering:
1. Riktige prissignaler
2. Oppmuntre distribusjonssystemoperatører (DSO) til å bruke fleksibilitet
3. Gi mer makt til forbrukere
4. Generere riktig type data
5. Gjøre data tilgjengelige og nyttige, forutsatt formålstjenlig kost-nytte-analyse, og sikker, i tråd med krav til cybersikkerhet og databeskyttelse
6. Innovasjon


Les "CEER-konklusjonene om dynamisk regulering for å muliggjøre digitalisering av energisystemet" i sin helhet her (på engelsk).