Publisert 06.04.2017 , sist oppdatert 31.10.2019

NVEs innspill til EUs Vinterpakke

NVE har avgitt høringsuttalelse til EU-kommisjonens regelverksforslag som er samlet i den såkalte «Vinterpakken». Felles regler bidrar til effektiv krafthandel og norsk verdiskapning. EU går i riktig retning, men enkelte forslag er NVE uenig i.

Les mer om saken her.