Publisert 07.05.2019 , sist oppdatert 31.10.2019

Høring om felles nordisk kapasitetsmarked for aFRR

De nordiske reguleringsmyndighetene avholder nå en høring om de nordiske TSOenes forslag om å etablere et felles kapasitetsmarked for automatiske sekundærreserver (aFRR).

Mer informasjon om høringen er å finne på NordREGs hjemmesider (på engelsk).

Frist for uttalelser er 3. juni 2019.