Publisert 20.08.2019 , sist oppdatert 31.10.2019

CEER-rapport om sitt standpunkt til nettselskaps involveringsgrad i nye (og tradisjonelle) energirelaterte tjenester

Tidligere i år publiserte CEER en rapport om sitt standpunkt til nettselskaps involveringsgrad i nye (og tradisjonelle) energirelaterte tjenester.

NVE har vært en viktig bidragsyter i dette arbeidet. Rapporten omhandler energilager, direkte tjenester til forbrukere, datahåndtering og telekom. Konklusjonen er at nettselskap skal være nøytrale tilretteleggere for nye tjenester i energisektoren, og at tjenestene skal være markedsbaserte i den grad det er mulig. For sistnevnte må regulator i hvert enkelt land ta stilling til hvordan tjenester som er i gråsonen mellom nettselskapenes kjerneområde og det kommersielle aktører potensielt kan levere vil utføres på en best mulig / mest mulig effektiv måte.

Les mer her (på engelsk).