Publisert 06.04.2017 , sist oppdatert 31.10.2019

CEER høring om insentivordninger for regulering av distribusjonsoperatører

CEER (The Council of European Energy Regulators) gjennomfører nå en høring om insentivordninger for regulering av distribusjonsoperatører.

CEERs høringsdokument presenterer anbefalinger for reguleringsmyndighetene i Europa som vil bidra til at de finner reguleringsmodeller som er best tilpasset fremtidens utfordringer i det Europeiske energimarkedet, samtidig som nasjonale hensyn ivaretas. CEER ber om høringsinnspill for å kunne definere retningslinjer (Guidelines of Good Practice) som kan gi de nasjonale reguleringsmyndighetene informasjon og eksempler.

Høringsfristen er utsatt til 22. mai 2017.

Mer informasjon om høringen finner du på CEER sine sider her.