Publisert 24.11.2016 , sist oppdatert 31.10.2019

ACER fatter vedtak på TSO’enes forslag til kapasitetsberegningsregioner

18. november fattet ACER vedtak om kapasitetsberegningsregioner (CCR) i henhold til artikkel 9(11) i kommisjonsforordning (EU) nr 2015/1222 om etablering av retningslinje for kapasitetsfastsettelse og flaskehalshåndtering (CACM).

Gjennom dette vedtaket blir Europa delt inn i 10 kapasitetsberegningsregioner med umiddelbar virkning. Beslutningen innbefatter at ACER godkjenner TSO’enes forslag om den nødvendige sammenslåing av Central West European (CWE) og Central European Region (CEE) regionene til én enkelt kapasitetsberegningsregion - CORE. ACER godkjenner også TSO’enes forslag om å opprette en budområdegrense på den tysk-østeriske landegrensen.

Forslagene som blir vedtatt i henhold til CACM, vil bli en del av norsk rett når CACM gjennomføres i Norge. Når det skjer, vil Norge bli en del av to av regionene: Nordic og Hansa.

Les mer her (på engelsk).