Publisert 30.06.2023 , sist oppdatert 26.02.2024

Strømstøtte for gårds- og grendeverk

Under har vi samlet vanlige spørsmål og svar om strømstøtte til gårds- og grendeverk. 

Et gårds- og grendeverk er et nettanlegg som leverer kraft fra lokal produksjon til uttakskunder hvor samlet hovedsikringskapasitet ikke overstiger enn 200 A ved tre faser og 230 V. 

Nettkunden i tilknytningspunktet skal opplyse nettselskapet om hvor mange støtteberettigede husholdninger som er tilknyttet gårds- og grendeverket. I tillegg skal de gi informasjon om:

  • antall husholdninger bak målepunktet til gårds- og grendeverket som ikke får strømstøtte for husholdningsforbruk gjennom andre strømstøtteordninger.
  • adresse til hver husholdning.
  • samlet hovedsikringsstørrelse i gårds- og grendeverket.

Nettkunde i tilknytningspunktet plikter å opplyse nettselskapet om endringer uten ugrunnet opphold.

Nettselskapet utbetaler støtte til nettkunden i tilknytningspunktet basert på forbruket i tilknytningspunktet mellom gårds- og grendeverket og nettselskapet.

Nettkunden i tilknytningspunktet fordeler støtten videre til husholdningskundene tilknyttet sitt nett basert på disse kundenes forbruk. 

Dersom det er annet forbruk bak gårds- og grendeverket som ikke er omfattet av ordningen for husholdninger, er det nettkunden i tilknytningspunktet som har ansvaret for at strømstøtten ikke tilfaller disse.

Nettselskapet etterbetaler støtte fra og med 1. januar 2023, eller fra tilknytningstidspunktet om dette var på et senere tidspunkt.

 

Eiere av strømnett som er større enn et gårds- og grendeverk skal ha omsetningskonsesjon.

Strømnetteierne som ikke har omsetningskonsesjon må søke RME om dette.

Netteiere med omsetningskonsesjon er et nettselskap. Alle nettselskap har en plikt til å utbetale stønad til sine husholdningskunder og sende samlet faktura til Reguleringsmyndigheten for energi (RME).

Du søker om omsetningskonsesjon gjennom dette søknadsskjemaet i Altinn

På våre nettsider finner du også en veileder til søknad om omsetningskonsesjon