Publisert 13.01.2016 , sist oppdatert 26.02.2024

Elhub

Det var NVE som påla Statnett å utvikle Elhub. Løsningen sørger for effektiv utveksling av måleverdier og kundeinformasjon som benyttes til leverandørskifter, avregning og ved fakturering av
nettleie og strømsalg.

Elhub skal bidra til økt konkurranse og innovasjon i strømmarkedet og sørge for sikker og effektiv håndtering av måleverdier fra smarte strømmålere (AMS) som er installert hos alle strømkunder.

Smarte strømmålere gir forbrukerne bedre informasjon om sitt eget strømforbruk og en mer nøyaktig avregning slik at kunden blir fakturert for sitt faktiske forbruk. Strømkunder får dermed bedre oversikt over strømforbruket sitt og mulighet til å bruke strøm på en mer fleksibel, effektiv og miljøbesparende måte. Strømkunder kan også bli plusskunder og produsere sin egen strøm. Les mer om det å være plusskunde her.