Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 11.01.2016 , sist oppdatert 16.06.2021

Norges energidager 2016

Energisektoren står ovenfor store endringer i framtiden når bransjen skal legge om til mer bærekraftige energikilder. Norden blir ansett å ligge i front når det kommer til fornybar energi, og blir av mange sett på som Europas grønne batteri. Men i hvilken grad stemmer det at strøm fra Norden kan bidra til den storstilte omleggingen fra fossil til fornybar energi som skjer i Europa?

De nordiske landene har lang erfaring i å samarbeide, og det nordiske samarbeidet er viktig for vårt felles nordiske energimarked. Regionale samarbeid formaliseres nå også gjennom EU-regelverk og blir viktigere i prosessen mot et felles europeisk marked. Hvordan skal vi klare å videreutvikle det nordiske samarbeidet innenfor disse nye rammene?

Dette er et tidligere arrangement
Sted:
Scandic Holmenkollen Park, Oslo
Dato:
13. - 14. OKTOBER 2016
Frist:
23.09.2016