Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 11.02.2021 , sist oppdatert 16.06.2021

Digitalt folkemøte om ny kraftledning i Hamarøy kommune

Digitalt folkemøte om ny kraftledning i Hamarøy kommune

Vi inviterer til digitalt folkemøte tirsdag 16. februar klokken 19.00.

Temaet er en ny kraftledning fra Ulvsvåg til Bognes og ny Bognes transformatorstasjon, som Kystnett AS (tidligere Nord-Salten Kraft Nett) har søkt om å bygge.

NVE vil orientere om saksbehandlingen mens Kystnett vil presentere prosjektet.

Du finner mer informasjon om saken på våre nettsider.

Dette er et tidligere arrangement
Sted:
Dato:
16. FEBRUAR 2021
Frist:
01.01.0001