Publisert 16.01.2023

Kvikkleirerapporter for Sola kommune

Kartlegging av fare for store kvikkleireskred

Det er ikkje gjort oversiktskartlegging av kvikkleireskredfare i denne kommunen.

Detaljutredning av kvikkleiresoner

2700 Tananger havn
Vurdering 08.09.2022 (18 MB) | Uavhengig kvalitetssikring  15.09.2022 (0,4 MB)

Det kan finnast detaljutredningar av kvikkleiresoner som ikkje er gjort tilgjengeleg på nettsidene, blant anna rapportar som ikkje er meldt inn til NVE.

;

Utanfor kvikkleiresoner

Det kan også finnast kvikkleire utanom dei kartlagde kvikkleiresonene.

Generelt kan det finnast kvikkleire så lenge ein er under marin grense.