Publisert 31.08.2023 , sist oppdatert 13.06.2024

Kvikkleirerapporter for Beiarn kommune

Kartlegging av fare for store kvikkleireskred

Det er ikke utført oversiktskartlegging i regi av NVE.

Detaljutredning av kvikkleiresoner

Det kan finnes detaljutredninger av kvikkleiresoner som ikke er gjort tilgjengelig på nettsidene, blant annet rapporter som ikke er meldt inn til NVE.

2895, 2896, 2897, 2898 - Holmen O1, O2, O3, O4

Datarapport 27.03.2023 | Vurdering 22.08.2023 | Uavhengig kvalitetssikring 23.08.2023

Endring av Holmen O1: Vurderingsrapport 25.05.2024Uavhengig kvalitetssikring 30.05.2024

2930 Løssiheimen og Tollånes boligfelt

Datarapport 30.06.2023 | Vurdering 25.09.2023 | Uavhengig kvalitetssikring 31.10.2023

 

2993 Brennmoen, 2995 Tjønnbakkmoen

Datarapport 23.08.2023 | Datarapport 23.01.2024 | Vurdering 14.02.2024 | Uavhengig kvalitetssikring 26.02.2024

3024, 3027 - Moldjord O5 og O6

Datarapport 25.05.2024 | Vurderingsrapport 25.05.2024 | Befaringsnotat 30.11.2023 | Uavhengig kvalitetssikring 30.05.2024

;

Utanfor kvikkleiresoner

Det kan også finnast kvikkleire utanom dei kartlagde kvikkleiresonene.

Generelt kan det finnast kvikkleire så lenge ein er under marin grense.