Publisert 06.03.2024 , sist oppdatert 30.04.2024

Kvikkleirerapporter for Sør-Varanger kommune

Kartlegging av fare for store kvikkleireskred

Detaljutredning av kvikkleiresoner

2961 Maggadalen øst, 2967 Maggadalen vest

Grunnundersøkelser 23.01.23 , Vurdering og uavhengig kontroll 03.04.24

Det kan finnes detaljutredninger av kvikkleiresoner som ikke er gjort tilgjengelig på nettsidene, blant annet rapporter som ikke er meldt inn til NVE.

Utanfor kvikkleiresoner

Det kan også finnast kvikkleire utanom dei kartlagde kvikkleiresonene.

Generelt kan det finnast kvikkleire så lenge ein er under marin grense.