Konsesjonssak - NVE

Øvre Russvik kraftverk - planendring

Registreringsnummer
7424
Saksnummer
200800089
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Planendring
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
07.11.2014
Tiltakshaver
NORDKRAFT PROSJEKT AS
Fylke
Nordland
Kommune
Hamarøy
Vassdragsområde
171.82B
Søkt produksjon
2.40 GWh

Søknad om planendring for Øvre Russvik kraftverk

 

Nordkraft AS ønsker å endre største slukeevne i kraftverket til 1,44 m3/s, noe som vil øke installasjonen fra 4,2 til 4,84 MW og produksjonen fra 10 til 12,4 GWh. Bakgrunnen for søknaden er nye vannmålinger som er foretatt i vassdraget fra 2007 og som viser at tilgjengelig vannmengde er større enn tidligere antatt.