Konsesjonssak - NVE

Uvdalsvassdraget- revisjon av vilkår

Registreringsnummer
6312
Saksnummer
200901539
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Revisjon av konsesjonsvilkår
Status
Revisjonsdokument
Tiltakshaver
SKAGERAK KRAFT AS
Fylke
Viken
Kommune
Nore og Uvdal
Vassdragsområde
015.JZ

Høring av revisjonsdokument

NVE besluttet den 31.8.2012 at konsesjonsvilkårene for statsreguleringen av Uvdalsvassdraget skal revideres.

På bakgrunn av kommunens krav og føringer fra NVE har Skagerak Energi utarbeidet et dokument som bl.a. beskriver reguleringene og vurderer de ulempene man er kjent med. Dette dokumentet kalles revisjonsdokument.

Dokumentet har vært hørt og innkomne uttalelser er nå sendt Skagerak Energi for ev. kommentarer eller tilleggsopplysninger. 

 

 

Revisjonssaken er relatert til 015.JZ Uvdalsvassdraget med RevID: 112 i NVE Rapport 49/2013