Ny transformator i Røykås transformatorstasjon

Tiltakshaver
STATNETT SF
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201836222
Status
Konsesjon gitt
Dato
07.02.2019
Fylke
Viken
Kommune
Lørenskog

NVE har gitt Statnett SF konsesjon for ombygging inne på eksisterende stasjonsområde på Røykås transformatorstasjon i Lørenskog kommune. Tillatelsen omfatter bygging av en ny transformatorsjakt og en ny 200 MVA transformator med omsetning mellom 300 og 48 kV.

Transformatoren skal erstatte en eksisterende transformator i stasjonen. Eksisterende transformator og -sjakt skal fjernes, når den nye er satt i drift. I forbindelse med ombyggingen vil det også bli gjort forsterkning av adkomstvei og mindre justeringer på gjerdet rundt stasjonen. Alle tiltak skal skje på Statnetts eiendom.

På grunn av alder og tilstand på eksisterende transformator mener NVE det er riktig å fornye transformatoren og samtidig øke kapasiteten for å møte forventet forbruksutvikling. NVE mener tiltaket bør gjennomføres med etablering av ny transformatorsjakt, som til en begrenset merkostnad sammenliknet med bruk av eksisterende sjakt tillater full drift av Røykås i byggetiden og bidrar til en mer fleksibel ombygging. Tiltaket vil etter vår vurdering ha begrensede ulemper for andre interesser. I tillatelsen har vi stilt krav til utarbeidelse av miljø-, transport og anleggsplan, som skal godkjennes av NVE før anleggsarbeidene kan starte.