Midlertidige anlegg i Hamang transformatorstasjon

Tiltakshaver
STATNETT SF
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201006400
Status
Konsesjon gitt
Dato
03.10.2016
Fylke
Akershus
Kommune
Bærum

NVE har den 3.10.2016 fattet vedtak om å gi Statnett anleggskonsesjon for å bygge og drive midlertidige elektriske anlegg i Hamang transformatorstasjon i Bærum kommune.

Bakgrunnen for vedtaket er at Statnett har konsesjon for å bygge en ny 300 (420) kV gassisolert (GIS) transformatorstasjon som vil erstatte dagens Hamang transformatorstasjon. Den nye Hamang transformatorstasjon skal plasseres over ny tunell for E16 og kan ikke bygges før tunellen er ferdig. De midlertidige anleggene Statnett nå får konsesjon til å bygge og drive er nødvendige for å sikre strømforsyningen til Asker og Bærum. De nye anleggene plasseres på Statnett sin stasjonstomt nord for eksisterende anlegg. NVE mener tiltakene vil medføre små ulemper for nærmiljøet.