420 kV spenningsoppgradering Sogndal-Aurland og Sogndal-Ramnaberg

Tiltakshaver
STATNETT SF
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201305024
Status
Høring
Dato
27.03.2019
Fylke
Sogn og Fjordane
Kommune
Vik, Sogndal, Aurland, Lærdal

Høringsfrist: 03.06.2019

Uttalelser kan også sendes via epost til nve@nve.no, eller til Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091, Majorstua, 0301 Oslo

NVE har motteke konsesjonssøknad frå Statnett SF for spenningsoppgradering av 300 kV-leidningen Sogndal-Aurland til 420 kV, og for delstrekninga Sogndal-Ramnaberg på leidningen Sogndal-Hove. Leidningane vil erstatte noverande leidning Aurland-Fardal og delstrekninga Sogndal-Ramnaberg. 

Leidningen Sogndal-Aurland vil vere om lag 49,3 km lang og leidningen Sogndal-Ramnaberg om lag 18,4 km lang. Statnett har utarbeida konsekvensutgreiing for leidningane.

Statnett søkjer òg om ekspropriasjonsløyve for grunn og rettar for å byggje og drive dei omsøkte leidningane etter oreigningslova.