Konsesjonssak - NVE

Erv. Tennesfoss og Krokfoss samt reg. Tennesvatn og Krokvatn

Registreringsnummer
938
Saksnummer
43105
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
01.03.1957
Tiltakshaver
LOFOTKRAFT PRODUKSJON AS
Fylke
Nordland
Kommune
Moskenes
Vassdragsområde
181.4Z