Konsesjonssak - NVE

Erverv og regulering av Skorgevassdraget

Registreringsnummer
926
Saksnummer
42641
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
16.09.1938
Tiltakshaver
SFE PRODUKSJON AS
Fylke
Vestland
Kommune
Stad
Vassdragsområde
092.3Z