Konsesjonssak - NVE

Erverv av vannrettigheter m.v. i Måna

Registreringsnummer
900
Saksnummer
42921
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Utgått/bortfalt konsesjon
Tiltakshaver
HYDRO ENERGI AS
Fylke
Kommune
Vassdragsområde
016.Z