Konsesjonssak - NVE

Statsregulering av Røssåga

Registreringsnummer
890
Saksnummer
000042442
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
08.07.1954
Tiltakshaver
STATKRAFT SF
Fylke
Nordland
Kommune
Hattfjelldal, Hemnes
Vassdragsområde
155.Z