Mjåsund settefiskanlegg

Registreringsnummer
8280
Saksnummer
201836921
Overordnet sakstype
Andre inngrep
Sakstype
Vannuttak
Underordnet sakstype
Overflatevann
Status
Søknad
Tiltakshaver
Ukjent
Fylke
Sogn og Fjordane
Kommune
Gulen
Vassdragsområde
068.3

NVE har motteke ein søknad frå Firda Seafood Group AS om løyve til regulering og uttak av vatn frå Mjømnevatnet og Randalsvatnet i Gulen kommune. 

Vatnet skal nyttast til produksjon av settefisk. Søknaden vert behandla etter reglane i kapittel 3 i vassressurslova, og gjeld løyve etter § 8 i same lov.