Konsesjonssak - NVE

Planendring Straume kraftverk