Konsesjonssak - NVE

Planendring Straume kraftverk

Registreringsnummer
7767
Saksnummer
201300169
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Planendring
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
09.03.2016
Tiltakshaver
STRAUME KRAFTVERK AS
Fylke
Agder
Kommune
Valle
Vassdragsområde
021.E3A
Søkt produksjon
3.13 GWh