Berge kraftverk - Planendring

Registreringsnummer
7646
Saksnummer
201104860
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Planendring
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
09.11.2015
Tiltakshaver
FJÆRLAND KRAFT AS
Fylke
Sogn og Fjordane
Kommune
Sogndal
Vassdragsområde
078.21Z
Søkt produksjon
3.40 GWh