Konsesjonssak - NVE

Erverv av deler av Askerudfoss i Randselv.

Registreringsnummer
75
Saksnummer
40423
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Utgått/bortfalt konsesjon
Tiltakshaver
Viul Tresliperi A/S
Fylke
Kommune
Vassdragsområde
012.EZ