Konsesjonssak - NVE

Overføring nedbørfelt Nausthorn til fremste Smettevatn

Registreringsnummer
7478
Saksnummer
201001776,200802142
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Opprusting og utvidelse
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
24.04.2015
Tiltakshaver
TAFJORD KRAFTPRODUKSJON AS
Fylke
Møre og Romsdal
Kommune
Fjord
Vassdragsområde
099.B2E
Søkt produksjon
3.00 GWh