Konsesjonssak - NVE

Planendring Borgånå kraftverk

Registreringsnummer
7416
Saksnummer
200802184
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Planendring
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
08.07.2014
Tiltakshaver
BEKK OG STRØM AS
Fylke
Rogaland
Kommune
Suldal
Vassdragsområde
038.1Z
Søkt produksjon
4.91 GWh