Konsesjonssak - NVE

Hølera kraftverk (tidl. Olmhusfallet minikraftverk)

Registreringsnummer
6783
Saksnummer
200801216,201836806
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Vedtatt konsesjonsfritt
Vedtaksdato
29.10.2008
Tiltakshaver
SMÅKRAFT AS
Fylke
Innlandet
Kommune
Sør-Aurdal
Vassdragsområde
012.J20
Søkt produksjon
4.86 GWh