Konsesjonssak - NVE

Revisjon av konsesjonsvilkår for Finså-utbyggingen

Registreringsnummer
6758
Saksnummer
201104124
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Revisjon av konsesjonsvilkår
Status
Revisjonsdokument
Tiltakshaver
AGDER ENERGI VANNKRAFT AS
Fylke
Agder
Kommune
Sirdal
Vassdragsområde
026.DA0

Høringsfrist: 01.03.2021

Uttalelser kan også sendes via epost til nve@nve.no, eller til Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091, Majorstua, 0301 Oslo

NVE har vedtatt å åpne for revisjon av vilkårene knyttet til Finsåutbyggingen.

Sirdal kommune har bedt om åpning av revisjonssak tilknyttet Finsåutbyggingen. Agder Energi Produksjon AS (konsesjonæren) har kommentert kommunens krav. NVE har gjort en vurdering av kravene og konsesjonærens kommentarer og vedtok 5. mars 2013 å åpne for revisjon av vilkårene knyttet til Finsåutbyggingen. Agder Energi har samtidig søkt om utvidet slukeevne i Finså kraftverk.

Konsesjonæren har utarbeidet revisjonsdokument, og innarbeidet søknaden om økt slukeevne i Finså kraftverk. NVE har sendt revisjonsdokumentet på høring til berørte parter.

Revisjonssaken er relatert til 026.Z Finsåvassdraget med RevID: 216 i NVE Rapport 49/2013.

Et utvalg av sakens dokumenter er lagt ut på denne siden. Nummereringen av dokumentene har ingen betydning utover å sortere dem, og kan bli endret.