Utvidelse og opprusting av Nedre Vinstra kraftverk

Registreringsnummer
662
Saksnummer
199503493
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
07.11.1986
Tiltakshaver
VINSTRA KRAFTSELSKAP DA
Fylke
Oppland
Kommune
Nord-Fron
Vassdragsområde
002.DF831