Konsesjonssak - NVE

Utvidelse og opprusting av Nedre Vinstra kraftverk

Registreringsnummer
662
Saksnummer
199503493
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
07.11.1986
Tiltakshaver
VINSTRA KRAFTSELSKAP DA
Fylke
Innlandet
Kommune
Nord-Fron
Vassdragsområde
002.DF831