Konsesjonssak - NVE

Erverv av fall i Hunnselva, Breiskallen kraftverk

Registreringsnummer
625
Saksnummer
000045592
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
26.06.1987
Tiltakshaver
VOKKS KRAFT AS
Fylke
Innlandet
Kommune
Vestre Toten
Vassdragsområde
002.DCZ