Konsesjonssak - NVE

Ny ervervs- og reguleringskonsesjon Bjørkåsen kraftverk

Registreringsnummer
621
Saksnummer
0
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
19.02.1993
Tiltakshaver
BALLANGEN ENERGI AS
Fylke
Nordland
Kommune
Narvik
Vassdragsområde
172.AZ