Konsesjonssak - NVE

Fossheimfoss kraftverk, erverv m.v., Oppland

Registreringsnummer
568
Saksnummer
0
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
14.06.1991
Tiltakshaver
Oppland Energi Produksjon AS
Fylke
Innlandet
Kommune
Vestre Slidre
Vassdragsområde
012.L9
Søkt produksjon
11.50 GWh