Konsesjonssak - NVE

Govddesåga kraftverk

Registreringsnummer
5253
Saksnummer
200707019
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
11.01.2013
Tiltakshaver
Govddesåga Kraftverk AS
Fylke
Nordland
Kommune
Beiarn
Vassdragsområde
161.AD2
Søkt produksjon
58.00 GWh

NVE har mottatt en søknad fra Govvdesåga Kraftverk AS om bygging av Govddesåga kraftverk i Beiarn kommune i Nordland.

Planen går ut på å utnytte fallet fra Govddesdalen til Arstaddalsmagasinet. Govddesåga er i dag overført til Arstaddalsmagasinet fra kote 375. Det planlegges å etablere nytt vanninntak i Govddesdalen på ca. kote 545 og ny tunnel til et kraftverk i dagen ved Arstaddalsdammen.