Konsesjonssak - NVE

Husstøl minikraftverk

Registreringsnummer
5155
Saksnummer
200703402,201503605
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Vedtatt konsesjonsfritt
Vedtaksdato
04.09.2007
Tiltakshaver
Husstøl Kraft AS v/Pettersen
Fylke
Rogaland
Kommune
Hjelmeland
Vassdragsområde
035.2A1
Søkt produksjon
2.60 GWh