Ny 50 (132) kV kraftledning Stølaheia-Harestad-Nordø og ny Harestad transformatorstasjon

Tiltakshaver
LYSE ELNETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201842140
Status
Høring
Dato
25.01.2019
Fylke
Rogaland
Kommune
Stavanger, Randaberg, Rennesøy

Høringsfrist: 27.03.2019

Uttalelser kan også sendes via epost til nve@nve.no, eller til Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091, Majorstua, 0301 Oslo

NVE arrangerer offentlig møte om saken på Varen Randaberg kulturscene, Torvmyrveien 22 i Randaberg, torsdag 7. mars kl. 19.00. NVE vil på møtet orientere om saksbehandlingen, og Lyse Elnett vil orientere om sine planer.

NVE har mottatt melding med forslag til utredningsprogram fra Lyse Elnett for en ny 50 (132) kV kraftledning fra Stølaheia transformatorstasjon i Stavanger kommune, via en ny transformatorstasjon på Harestad i Randaberg kommune, til Nordbø transformatorstasjon i Rennesøy. Meldingen er nå ute på offentlig høring.

Lyse Elnett har satt i gang planlegging av en ny kraftledning fra Stølaheia til Nordbø og en ny transformatorstasjon på Harestad. Hensikten er å øke kapasiteten i kraftnettet og styrke forsyningssikkerheten til kommunen Randaberg og Rennesøy. Behovet for ledningen skyldes både at dagens kraftnett er gammelt og har behov for større vedlikehold, og planer om økt forbruk i de to kommunene. Lyse Elnett planlegger å bygge ledningen for 132 kV spenning, men inntil videre driften den på 50 kV.

I meldingen foreslår Lyse Elnett flere alternative traseer for kraftledningen, som vil være mellom 19 og 21 km lang. De melder også fire alternative plasseringer av nye Harestad transformatorstasjon.

Målet med meldingen er å gi en tidlig varsling av tiltaket.