Konsesjonssak - NVE

Statsreg. for utb. av Ulla-Førrevassdragene - Reguleringsbest. m.v.

Registreringsnummer
479
Saksnummer
000044310
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
13.09.1974
Tiltakshaver
STATKRAFT SF
Fylke
Rogaland
Kommune
Suldal
Vassdragsområde
036.Z

For oppdatert manøvreringsreglement - se sak Planendring Blåfjell pumpe: https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak/?id=7921&type=V-1 Vedtak av 01.09.2017.

Manøvreringsreglement for regulering av Ulla-Førre verkene i Hjelmeland og Suldal kommuner, Rogaland fylke (Fastsatt ved kgl.res. 01.09.2017, erstatter reglement gitt ved kronprinsregentens res. av 13.09.1974, senere endret ved kronprinsregentens res. av 04.11.1983, kgl.res. av 23.03.1984, kronprinsregentens res. av 22.06.1990, kgl.res. av 20.03.1998, kgl.res. av 28.05.2004, kgl.res. av 22.06.2012 og sist endret ved kgl.res. av 14.06.2013)