Konsesjonssak - NVE

Fornyelse av reguleringskonsesjoner, Neverdalsåga kraftverk

Registreringsnummer
4481
Saksnummer
200705963
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Fornyelse av konsesjon
Status
Søknad
Tiltakshaver
STATKRAFT ENERGI AS
Fylke
Nordland
Kommune
Meløy
Vassdragsområde
160.3Z

Statkraft SF innløste Neverdalsåga kraftverk 1.juli 2007. Søknaden gjelder fornyelse av konsesjoner gitt 14.12.1956 og 30.06.1972 for regulering av Øvre Glomvatn, overføring av Haugviksåga og drift av Neverdalsåga kraftverk.