Konsesjonssak - NVE

Tverråga kraftverk

Registreringsnummer
4309
Saksnummer
200502019,201833293-2
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
24.10.2006
Tiltakshaver
SMÅKRAFT AS
Fylke
Nordland
Kommune
Hemnes
Vassdragsområde
155.AC0
Søkt produksjon
11.00 GWh

Konsesjonen for Tverråga kraftverk ble 11.04.2018 overført til Småkraft AS.