Konsesjonssak - NVE

uttak av vann fra Forsland kraftverk til fiskeoppdrett

Registreringsnummer
3777
Saksnummer
200303608
Overordnet sakstype
Andre inngrep
Sakstype
Vannuttak
Status
Vedtatt konsesjonsfritt
Vedtaksdato
14.10.2003
Tiltakshaver
HelgelandsKraft AS
Fylke
Nordland
Kommune
Leirfjord
Vassdragsområde
153.2Z