Konsesjonssak - NVE

Mikrokraftverk i Hauka

Registreringsnummer
2697
Saksnummer
199803720
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Vedtatt konsesjonsfritt
Vedtaksdato
19.02.1999
Tiltakshaver
Rise
Fylke
Trøndelag
Kommune
Midtre Gauldal
Vassdragsområde
122.BAB