Hetland kraftverk, endring i man.regl. Holmavatn og Homsevatn og fortsatt overføring fra Hagavatn

Registreringsnummer
2581
Saksnummer
201602249
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Endring i vilkår
Status
Søknad
Tiltakshaver
LYSE PRODUKSJON AS
Fylke
Rogaland
Kommune
Vassdragsområde
027.6Z
Søkt produksjon
1.50 GWh

Lyse Produksjon AS har søkt om endringer i manøvreringsreglementet for Holmavatn og Homsevatn, samt fortsatt overføring fra Hagavatn.

NVE har mottatt søknader om endringer i manøvreringsreglementene til Holmavatn og Homsevatn, samt tillatelse til fortsatt overføring fra Hagavatn. Alle tiltak er i tilknytning til Hetland kraftverk. Søknadene behandles samlet. Saken har vært på offentlig høring. Frist for uttalelse var 10. september 2017.

Endring i manøvreringsreglement

Det er søkt om endret manøvreringsreglement for magasinene Homsevatn og Holmavatn. Det søkes om å senke HRV i Homsevatn med 2,11 m og å senke HRV i Holmavatn med 1,6 m. Tiltakene er nærmere beskrevet i søknaden.

Fortsatt overføring fra Hagavatn

Lyse Produksjon har søkte i år 2000 om tillatelse til å overføre vann fra Hagavatn i Fuglestadåna til Hetland kraftverk i Ognavassdraget. NVE gjennomførte høring av søknaden dengang, men saken ble ikke ferdigbehandlet. På grunn av tiden som har gått siden forrige høring, gjennomføres nå ny høring av denne søknaden.

Begge søknadene er satt sammen i ett dokument, som er tilgjengelig i menyen til høyre.

Mulig revisjon av vilkår

Vilkårene for konsesjonen til reguleringen av Holmavatn og Homsevatn kan revideres. Samtidig med høringen av søknadene, ber NVE høringspartene om å uttale seg om et eventuelt behov for en generell revisjon av vilkårene for disse reguleringene. Basert på innspillene vi får, vil vi vurdere om det er grunnlag for å åpne vilkårsrevisjon eller ikke. Dersom det gis konsesjon til fortsatt overføring av Hagavatn, vil tillatelsen bli gitt med moderne forutsetninger og vilkår. Det er derfor ikke aktuelt å starte vilkårsrevisjon for Hagavatn.